Welkom bij huisartsenpraktijk Paulus Potter

Wij zijn een huisartsenpraktijk die deskundige brede eerstelijnszorg biedt aan de inwoners van Groesbeek en omgeving. Wij werken daarbij nauw samen met andere zorgverleners uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. De zorgverlening is integraal en wordt door de huisarts gecoördineerd. In onze verstedelijkt plattelandspraktijk speelt naast individuele problematiek ook de zorg in familieverband een belangrijke rol. Wij zijn op bewuste wijze bezig met het vernieuwen en ontwikkelen van onze praktijk.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

  • Gedrevenheid en passie voor het vak
  • Laagdrempeligheid
  • Een open houding naar de patiënt en collega’s
  • Heldere kaders over de te leveren zorg