Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Huisartsenpraktijk Paulus Potter houdt medische dossiers van patiënten bij. In zo’n dossier worden gegevens bewaard die van belang zijn voor uw behandeling. Bepaalde gegevens uit uw dossier kunnen elektronisch aan andere zorgverleners ter beschikking worden gesteld. Dat mag alleen als u daarvoor toestemming hebt verleend.

Aangesloten bij VZVZ

Huisartsenpraktijk Paulus Potter is aangesloten op de infrastructuur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Dit is een beveiligd netwerk waarop de verschillende zorgverleners in Nederland hun computersystemen kunnen aansluiten.

Toestemming geven

Voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan derden is uw toestemming noodzakelijk. U regelt uw toestemming op de website www.ikgeeftoestemming.nl (zoeken op `Groesbeek` en niet op naam van de dokter) of met het VZVZ-formulier toestemming patiënt (een PDF-bestand), dat u na invullen en ondertekenen naar ons kunt opsturen of bij een van de assistentes kunt afgeven. Mogelijk hebt u in het verleden uw toestemming al gegeven. Dan blijft deze geldig tot het moment dat u dit niet meer wil.