Privacyverklaring

Hier kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens en medische gegevens omgaan.

Wilt u inzage, een afschrift, correctie of vernietiging van medische gegevens klikt u dan hier voor het aanvraagformulier.